Bakit Mahalaga ang Ginagampanan ng Bawat Salik sa Proseso ng Produksyon?

Katanungan Sagot

2

Katanungan

Bakit Mahalaga Ang Ginagampanan Ng Bawat Salik Sa Proseso Ng Produksyon?

Sagot verified answer sagot

Ang kahalagahan na gimagampanan ng bawat salik sa proseso ng produksyon ay dahil sa nagsisilbi na rin ang mga ito na hakbang sa proseso upang makabuo ng produkto.

Kung isa sa mga salik na ito: lupa, capital, paggawa, at entrepreneurship ay nawawala, hindi magtatagumpay ang proseso ng produksyon.

Itong apat ay dapat presenta sa bawat proseso para makabuo ng produkto na makokonsumo ng tao. Ang mga salik na ito ay may kanya-kanyang tungkulin upang masiguro na sa dulo ay may makokonsumo ang tao.

Kung wala ang mga ito o ni isa man sa mga ito ay wala na ring silbi ang proseso ng produksyon.