Bakit mahalaga ang Kodigo ni Hammurabi?

Katanungan Sagot

2

Katanungan

Bakit mahalaga ang kodigo ni Hammurabi?

Sagot verified answer sagot

Ang kodigo ni Hammurabi ay mahalaga sapagkat ito ay naging batas. Ang kodigo ni Hammurabi o Code of Hammurabi ay batas na nalikha noong gitnang kronolohiya.

Ang kodigong ito ay isa sa mga pinakaunang naisulat na batas sa kasaysayan. Kinatakutan ang nilalaman ng batas na ito sapagkat ang mga parusang nakalahad dito ay tinatayang nakapabigat sa panahon natin ngayon.

Ilan sa mga kaparusahang nakalahad dito ay kamatayan, pananakit, at paggamit ng pilosopiyang mata sa mata na ang ibig sabihin ay kung ano ang iyong ginawa ay iyon din ang ipapataw na parusa sa iyo.