Bakit mahalaga ang mga datos o impormasyong makukuha sa disaster response?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Bakit mahalaga ang mga datos o impormasyong makukuha sa disaster response?

Sagot verified answer sagot

Upang malaman ang mga tamang hakbang ng pagsagip kung kaya mahalaga ang mga datos o impormasyon na nakukuha ng disaster management response team.

Ang disaster response management team ay mga grupong itinatalaga upang sumagip at mangligtas ng mga mamamayan, pagbibigay ng mga karampatang babala at paalala sa mga tao upang maisalba ang sarili at ang kapwa, at pagpapanatiling ligtas sa mga ginagalawang lugar ng mga tao.

Sa pagtama ng isang kalamidad, hindi maiiwasang may mga taong humihingi o nangangailangan ng pagsagip. Sa pagkakataong ito, dapat ay eksakto at tamang datos ang inyong ibigay upang sa gayon ay maisagawa ng mga rescue team ang karampatang pagsaklolo.