Bakit mahalaga ang paggawa ng compost o organikong pataba?

Katanungan

bakit mahalaga ang paggawa ng compost o organikong pataba?

Sagot verified answer sagot

Mahalaga ang compost o organikong pataba sa lupa upang maging masagana ang lupain na tinataniman ng mga halaman.

Maganda ang organikong pataba para sa mga pananim dahil dito tumataba at lumalago ang mga tubo ng mga halaman na lubos na magagamit at makakain ng mga pamilya o komunidad na nangangailangan ng pagkain.

Pwede rin ito ibenta sa mga tao sa tapat na presyo. Ang organikong pataba ay nanghihikayat din para sa pansariling pagtatanim o pagsasaka upang matuto ang mga tao na mag-alaga ng sarili nilang prodyus at mapakinabangan nila, at hindi nila kailangan masyado gumastos upang makapagtubo ng sariling pagkain at magiging masustansya pa ito.