Bakit mahalaga ang tubig sa ating buhay?

Katanungan

Bakit mahalaga ang tubig sa ating buhay?

Sagot verified answer sagot

Bakit mahalaga ang tubig sa ating buhayMahalaga ang tubig sa ating buhay dahil isa ito sa mga bagay na nagbibigay ng buhay sa atin bilang mga tao.

Ang katawan natin ay kailangan ng tubig upang mabuhay at magkaroon ng sapat na lakas upang magawa ang mga aktibidad sa araw-araw.

Ang buhay din ay kailangan sa araw-araw nating gawain tulad ng paghahanda ng pagkain, paliligo, paglilinis, at pagpapanatili ng maayos na kapaligiran.

Ang tubig din ay tahanan ng ilang hayop sa mundo. Ang mga hayop na ito ay pinagkukuhanan din ng mga mamamayan ng kanilang pagkain. Ang tubig din ang nagbibigay ng buhay sa mundo, na tirahan ng mga tao at hayop, halaman, at iba pang likha ng Diyos.