Bakit mahalaga na magpakita ng kapanagutan sa mga kilos na ginagawa?

Katanungan

bakit mahalaga na magpakita ng kapanagutan sa mga kilos na ginagawa?

Sagot verified answer sagot

Upang maging isang responsableng indibidwal ang dahilan kung bakit mahalaga na magpakita ng kapanagutan sa mga kilos na ginagawa ang isang tao.

Ang bawat kilos na ginagawa ng isang tao ay may kaakibat na panangutan sapagkat ito ay maaaring makapagdulot ng epekto sa mga taong nakapaligid sa isang indibidwal.

Ang pananagutan ay isang mahalagang bagay na ginagampanan ng isang tao matapos ng kanyang kilos na nagawa upang maipakita ang kanyang pagiging responsible.

Responsible sa pamamagitan ng pag-alam ng mga bagay na nagawa at pagtanggap sa mga kilos na maling isinagawa. Ito ay mahalaga sapagkat nahuhubog nito ang isang tao upang maging isang mabuti at matalinong indibidwal.