Bakit mahalaga na maunawaan at gampanan ang aking tungkulin bilang lider at tagasunod?

Katanungan

bakit mahalaga na maunawaan at gampanan ang aking tungkulin bilang lider at tagasunod?

Sagot verified answer sagot

Mahalaga na maunawaan at gampanan ang aking tungkulin bilang lider at tagasunod upang maipakita ang pagiging isang mapanagutang indibidwal.

Ang pagiging mapanagutang lider o pinuno ay isang indibidwal na may kakayahang mamuno sa pangkat ng hindi lamang isinasaalang-alang ang pansariling kapakanan o kapakinabangan.

Ito ay may layong mabigyan ng pagkakataon ang bawat miyembro at makatulong sa pagganap ng mga ito. Sa kabilang banda, ang pagganap naman sa tungkulin ay isang gampaning nagpapakita ng suporta sa namumuno sa pangkat.

Ang suportang ito ang nagpapatibay sa samahan at pagganap ng pangkat na maabot ang mithiin. Sa ganitong pamamaraan, ang pangkat o mga bahagi/miyembro nito ay mayrong kaunawaan na susi upang maiwasan ang sigalot.