Bakit mahalagang basahin at pag aralan ang Florante at Laura?

Katanungan

bakit mahalagang basahin at pag aralan ang florante at laura?

Sagot verified answer sagot

Mahalaga na basahin ng mga susunod na henerasyon pa ang Florante at Laura dahil may iba’t ibang pag aaral ito para sa lahat, tulad na lamang ng pagiging mabuting magulang sa mga anak at tamang pagpapalaki sa kanila,

pag iingat sa sarili at sa kapwa, pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagiging matapat, walang diskriminasyon sa kapwa kahit naiiba ang kanilang relihiyon, at pagrespeto sa mga kababaihan.

Dagdag pa rito, ang Florante at Laura rin ay sinasalamin ang lipunang kinagagalawan ng mga Pilipino noon na kung saan laganap ang opresyon at maaaring makapag mulat ng mga kabataan kung binasa ito.