Bakit mahalagang mahubog ng pamilya ang pananampalataya ng mga kasapi nito?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Bakit mahalagang mahubog ng pamilya ang pananampalataya ng mga kasapi nito?

Sagot verified answer sagot

Bakit mahalagang mahubog ng pamilya ang pananampalataya ng mga kasapi nitoMahalagang mahubog ng pamilya ang pananampalataya ng mga kasapi nito sapagkat kung magsisimula sa loob ng tahanan ang matibay na pananampalataya, siguradong dadalhin ito ng bawat ng kasapi saan man sila mapunta.

Hindi lamang ang simbahan ang may responsibilidad na pagyamanin at hubugin ang pananampalataya ng isang tao.

Sa katunayan, mas malaki ang responsibilidad ng pamilya sa paghubog nito sapagkat sa tahanan nag-uumpisa ang lahat, kabilang ang pananampalataya.

Kung ang bawat miyembro ng pamilya ay makikitang huwaran ang bawat isa, siguradong mas titibay ang kanilang paniniwala at pananampalatayang taglay.

Kung huhubugin din ng bawat bahagi ng pamilya ang pananampalataya ng bawat isa, siguradong lahat ay magkakaroon ng mataas na moralidad.