Bakit mahalagang malaman mo ang mga epekto ng ibat ibang salik sa supply ng produkto at serbisyo?

Katanungan

bakit mahalagang malaman mo ang mga epekto ng ibat ibang salik sa supply ng produkto at serbisyo?

Sagot verified answer sagot

Mahalaga na malaman ang mga epekto ng iba’t ibang salik sa supply ng produkto at serbsisyo upang higit na maging matalino sa pagpapasya sa mga produktong tatangkilikin.

Ang produkto o mga bagay na nabubuo dahil sa isang produksyon ay ang mga bagay na binibili ng mga indibidwal upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan.

Samantala, ang serbisyo naman ay ang trabaho o gawaing tinatangkilik ng mga tao upang makaipon ng kitang magagamit sa araw-araw.

Ang mga salik na nakaaapekto rito ay higit na dapat bigyang pansin upang sa gayon ay mapili ng tao ang at mabigyang halaga ang mga bagay na kapaki-pakinabang hindi lamang sa mga negosyante kundi maging sa mga ordinaryong mamamayan.