Bakit nararapat na igalang at sundin ang mga magulang nakatatanda at may awtoridad?

Katanungan

bakit nararapat na igalang at sundin ang mga magulang nakatatanda at may awtoridad?

Sagot verified answer sagot

Nararapat na igalang at sundin ang mga magulang, nakatatanda, at may awtoridad upang mapanatili ang kaayusan at paggalang sa bawat isa.

Idagdag pa riyan na ang paggalang sa mga ito ay ang isang aral na mula sa bibliya na dapat mahubog atisabuhay ng bawat indibidwal.

Ang paggalang sa mga nabanggit mna katauhan ay mahalagang salik ng paghubog sa kabuuan ng isang tao sapagkat ito ang mariin na nakapagtuturo sa kanya upang magkaroon ng maayos na pagtingin sa kapwa, maging bukas sa mga payo at tagubilin, at maging amsunurin sa bawat aral at tuntuning ipinatutupad.

Upang maipakita ang pagbibigay galang sa mga ito, ang isang tao ay nararapat na makinig sa bawat bilin, paggamit ng po at opo tuwing nakikipga-usap, hindi paggawa ng mga bagay na mali, at pagtulong.