Balanseng ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ang kanilang kapaligiran?

Katanungan Sagot

2

Katanungan

Balanseng ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ang kanilang kapaligiran?

Sagot verified answer sagot

Ang katawagan sa balanseng ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ang kanilang kapaligiran ay ecological balance o ekolohikal na balanse.

Ang ecological balance o ekolohikal na balance ay tumutukoy sa paglalarawan ng pagkakapantay-pantay ng mga organismong may buhay.

Kabilang dito ang mga tao, halaman, maging ang mga hayop kasama na ang kanilang ginagalawang kapaligiran. Mahalaga ang ekolohikal na balanse sapagkat pinauunlad nito ang kakayahang magparami ng populasyon.

Sa pagpaparaming ito nakatutulong ang kapaligirang kanilang ginagalawan sa paraang ito ang nagbibigay ng kanilang pangangailangan tulad ng pagkain at tahanan. Ang konseptong ito rin ang tumitiyak na bawat nilalang ay hindi nalalamangan ang isa’t isa.