Batas na nagtatakda ng kodigo sa paggawa?

Katanungan

Ano ang batas na nagtatakda ng kodigo sa paggawa?

Sagot verified answer sagot

Ang batas na siyang nagtatakda ng kodigo sa paggawa ay walang iba kung hindi ang Batas Pangulo Bilang 442.

Nakasaad sa ilalim ng batas na ito ang lahat ng may kinalaman sa industriya ng paggawa, kabilang na ang karapatan ng mga manggagawa, sahod, benepisyo, at marami pang iba.

Sinisiguro ng batas na ito na may proteksyon ang mga manggagawa, laban sa pang-aabuso at pag-mamaliit ng kanilang mga kumpanya o pinagtra-trabahuhan.

Sa batas rin na ito mababasa ang mga karapatan ng mga manggagawa, lalo na pagdating sa pagkakaroon ng sapat na sahod, makataong oras ng pagpasok at pag-uwi, at pati kalagayan ng mga manggagawang Pilipino na nasa ibang bansa.