Batay sa nabasa magbigay ng limang katangian ng isang epiko?

Katanungan

batay sa nabasa magbigay ng limang katangian ng isang epiko?

Sagot verified answer sagot

Ang isang epiko ay maaaring manggaling ang kapangyarihan ng mga tauhan sa kanilang kalikasan.

Kadalasan ay dahil dito nakatira rin ang mga tauhan kaya doon nila nakukuha ang kanilang kakaibang lakas o kapangyarihan.

Pangalawa, maaaring humaharap sila sa iba’t ibang tunggalian o kontradiksyon upang magkaroon ng menshae ang epiko.

Pangatlo, pwede rin ito magkaroon ng diksusyon hinggil sa ligawan o pag aasawa.

Pang apat, isinasaad din ito sa porma ng pagka-talata.

Pang lima ay madalas na inuulit ang salita ng mga nakapaloob sa epiko. Lahat ng nabanggit ay maaaring maging primaryang katangian ng epiko halimbawa na lamang ng Biag ni Lam-ang.