Bilang bahagi ng lipunan paano makatutulong ang pag-aaral ng ekonomiks?

Katanungan

bilang bahagi ng lipunan paano makatutulong ang pag-aaral ng ekonomiks?

Sagot verified answer sagot

Bilang bahagi ng lipunan, makatutulong ang pag-aaral ng ekonomiks dahil naiintindihan moa ng sistema ng paghahanap-buhay, paggasta, at pag-iimpok.

Ang ekonomiks ay isang agham panlipunan na sumisiyasat sa pagtugon sa mga walang katapusang mga pangangailangan at mga kagustuhan ng mga indibidwal sa kabila ng limitadong mapagkukunan.

Ito ay nakatutulong sa mga mag-aaral upang malinang ang matalinong pagpapasya at mapanuring pag-iisip upang sa gayon ay mabantayan at maunawaan ang mga bagay na gagawin.

Ang pag-aaral nito ay malaki rin ang naitutulong sa paglinang ng pagbuo ng matalinong desisyon para sa lahat upang sa gayon ay maging kapaki-pakinabang sa suliranin kaakibat ng kakapusan.