Bilang isang Humss, Abm, Stem na mag aaral, paano mo magagamit sa iyong strand ang iyong kaalaman ukol sa Register at Barayti ng wika?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

Bilang isang Humss, Abm, Stem na mag aaral, paano mo magagamit sa iyong strand ang iyong kaalaman ukol sa Register at Barayti ng wika?

Sagot verified answer sagot

Bilang isang Humss Abm Stem na mag aaral paano mo magagamit sa iyong strand ang iyong kaalaman ukol sa Register at Barayti ng wikaBilang isang HUMMS, ABM, STEM na mag-aaral, magagamit ko sa aking strand ang kaalaman ukol sa register at barayiti ng wika sa pamamagitan ng pag-alam sa kung paano ginagamit ng isang tao ang wika.

Nalaman ko sa mga aralin tungkol sa wika na iba-iba pala ang paggamit ng isang tao sa wika. Maaaring ito ay batay sa kaniyang trabaho, sa antas ng buhay, sa pangkat na kinabibilangan, at maging sa kaniyang pamumuhay sa araw-araw.

Bilang isang mag-aaral, kailangan kong makitungo sa iba’t ibang tao upang magkaroon pa ng kaalaman. Ngayon ay alam ko na ang pagkakaiba-iba ng gamit natin sa wika kaya naman masasabi kong makabubuo na ako nang mas magandang koneksiyon sa iba.