Bilang isang magulang ano ang dapat kong gawin upang maingatan ko ang aking mga anak at pamilya laban sa ipinagbabawal na gamot?

Katanungan

bilang isang magulang ano ang dapat kong gawin upang maingatan ko ang aking mga anak at pamilya laban sa ipinagbabawal na gamot?

Sagot verified answer sagot

Bilang isang magulang, ang dapat kong gawin upang maingatan ko ang aking mga anak at pamilya laban sa ipinagbabawal na gamot ay ang mga sumusunod:

Una, ang tamang paggabay ay makatutulong upang higit na maipaunawa ko sakanila ang mga bagay na makabubuti at makasasama sa kanila higit na lalo sa mga nakababatang miyembro ng pamilya.

Ikalawa, ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon kung saan nagkakaroon ng kamustahan hinggil sa nararamdaman, aksyon, at desisyon ng bawat miyembro ng pamilya ay makatutulong upang matulungan ang bawat isa sa anumang suliranin o pinagdaraanan nila upangsa gayon ay maiiwas sila sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot.

At ang ikatlo, ang yaman dulot ng edukasyon ay isa ring tulong upang higit nilang maunawaan ang bawat bagay.