Bilang kabataan ano ang maimumungkahi mo upang maiwasan ang pang-aabuso ng mga hayop at ang kalikasan?

Katanungan

Bilang kabataan ano ang maimumungkahi mo upang maiwasan ang pang-aabuso ng mga hayop at ang kalikasan?

Sagot verified answer sagot

Bilang kabataan, ang maaari nating gawin o imungkahi upang maiwasan ang pang-aabuso sa mga hayop at sa ating kalikasan ay tulad ng pagsisiguro na protektado ang kanilang mga karapatan, lalong-lalo na ang mga hayop na may proteksiyon sa ilalim ng batas.

Kailangan hayaan nating managot ng mga taong mapang-abuso. Sa kalikasan naman, sikapin nating mapanatiling malinis ang paligid at iwasan ang mga nakakasira sa kapaligiran tulad ng ilegal na pagtro-troso.

Ang mga hayop at mga halaman ay likha ng ating Maykapal, tulad natin na mga tao. Kaya naman mahalang pangalagaan natin sila tul ng pag-aalaga natin sa ating mga sarili.