Bilang mag aaral mahalaga ba para sa iyo ang paksang araling ito bakit?

Katanungan

bilang mag aaral mahalaga ba para sa iyo ang paksang araling ito bakit?

Sagot verified answer sagot

Ito ay mahalaga sa akin bilang isang mag-aaral sapagkat sa pamamagitan nito ay naipahahayag ang isang kaalaman at kaisipang natutunan.

Idagdag pa sa kahalagahan nito na nakatutulong ito upang aking mabatid ang mga aspeto na kailangan ko pang maunawaan upang mas maging kapaki-pakinabang.

Ang bawat paksang-aralin na nakapaloob sa mga lingguhang aralin ay mahalaga sapagkat ito ay ang mga bagay na higit na nakatutulong sa mga mag-aaral upang higit na maunawaan ang kani-kaniyang pinag-aaralan.

Ito ang nagiging batayan ng unang kaalaman sa kung ano ang dapat o maaaring asahan o matutuhan. Ang paksang aralin din ang nagsasaad ng mga kasanayang pampagkatuto na humuhubog sa mga mag-aaral.