Disenyo at pamamaraan ng pananaliksik?

Katanungan

Nababatay ba ang disenyo at pamamaraan ng pananaliksik?

Sagot verified answer sagot

Disenyo ng pananaliksik ang tawag sa ginagamit ng mga mananaliksik upang maging maayos at lohikal ang kanilang pinag-aaralan.

Isa itong pamamaraan o estratehiya na pinagsasama-sama ang mga magkakatulad ng impormasyon upang maging mas maayos ang sistema.

May dalawang pangunahing uri ng disenyo at pamamaraan ng pananaliksik. Una na rito ang itinatawag na kwantitatibo o sa wikang Ingles ay quantitative.

Gumagamit ito ng bilang at matematika upang ipahayag at ibahaga ang kaalaman. Ang ikalawang disenyo naman ay kinikilala bilang kwalitatibo o qualitative na siyang gumagamit ng pamamaraang diskriptibo.

Nilalahad nito ang katuturan at katangian ng isang bigay bilang isang mahalagang impormasyon.