Explanatory Sintesis (Halimbawa)

Katanungan

Ano po ba ang mga halimbawa ng Explanatory Sintesis?

Sagot verified answer sagot

Explanatory sintesis ang tawag sa isinasagawa kapag ang isang mambabasa ay nais na magbuod ng maikling kwento o kontekstong naratibo upang mas madaling maintidihan.

Layunin rin ng isang exaplanatory sintesis na mailahad nang maayos ang paksa na nais iparating ng lathalain.

Halimbawa nito ay ang ganitong porma:

Pamagat: (Dito inilalagay ang magiging pamagat ng iyong sintesis, dapat ay may koneksyon ito tungkol sa gagamiting konteksto)

Uri: Explanatory Sintesis

Layunin: (Dito nakasaad kung ano ba ang nais iparating ng may akda gamit ang kontekstong kanyang napili)

Thesis statement: (Ang pangunahing ideya ng pananaliksik)

Pagbubuod: (Buod ng ginamit na konteksto o lathalain)

Halimbawa: (Maglahad ng mga halimbawa upang masuportahan ang thesis statement)

Pagdadahilan: (Mga dahilan kung bakit mahalaga ang explanatory sintesis na ito)