Gumawa ng isang recipe para sa matiwasay na lipunan?

Katanungan

gumawa ng isang recipe para sa matiwasay na lipunan?

Sagot verified answer sagot

Ang mga recipe para sa matiwasay na lipunan ay pagkakaisa, paggalang, pagtutulungan, at disiplina.

Ang matiwasay na lipunan ay isang larawan ng masagana at payapang lugar kung kaya naman kung magkakaroon ng sangkap sa pagbuo nito ang mga sumusunod:

pagkakaisa na lilinang sa mabuting samahan ng bawat isa, paggalang o respeto na mangangalaga sa samahan ng mga mamamayan partikular na sa kabutihang nais pairalin sa bawat isa, pagtutulungan na kapaki-pakinabang sa pagkamit ng kaunlaran maging ng kasaganahan, at disiplina na mangangala sa pagkamit ng kapayapaan.

Ang pagkakaroon ng matiwasay na lipunan ay mahalaga sapagkat natutugunan nito at nabibigyang pansin ang lahat hindi lamang ng iilan.