Ilahad ang paniniwala ng Japan tungkol sa pinagmulan ng kanilang emperador?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

ilahad ang paniniwala ng japan tungkol sa pinagmulan ng kanilang emperador?

Sagot verified answer sagot

Ang mga hapones o mga taong naninirahan sa bansang Japan ay naniniwala na ang kanilang emperador ay mula sa isang banal na kaganapan.

Sa kasaysayan, ang mga hapones ay naniniwala sa kanilang mga diyos at diyosa. Ang mga ito umano ay napag-isa kung kaya ang mga lupain ng Japan ang nagsilbi nilang mga anak.

Isa sa mga kinikilalang anak ng mga ito ang diyosa ng araw na si Amaterasu-O-Mi-Kami na nagkaroon ng apong nagngangalang Jimmu.

Si Jimmu na mula sa hanay ng mga diyos at diyosa ang kinikilalang unang emperador ng bansa kung kaya ito ay hindi raw nararapat na palitan ng sinuman sapagkat siya ay banal.