Ilan sa mga paraan kung paano pagmalasakitan ang mga taong may kapansanan?

Katanungan

ilan sa mga paraan kung paano pagmalasakitan ang mga taong may kapansanan?

Sagot verified answer sagot

Ilan sa mga tao sa mundo ay pinanganak na may kapansanan. Ang mga kapansanang ito ay maaaring makaapekto sa kanilang pisikal o mental na kalusugan.

Ibig sabihin ay maaari silang hindi makagawa ng mga bagay na kayang gawin ng isang taong walang kapansanan. Tayo na walang mga kapansanan ay dapat magpakita ng pagmamalasakit sa ating mga kapwa na may kapansanan.

Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila upang makagawa sila ng kanilang kinakailangan. Kung sila ay hindi nakakalakad, bulag, o iba pa, maaari natin silang alalayan o gabayan. Huwag rin natin silang gawing katatawanan nang dahil lang sa kanilang mga kapansanan.