Ilang kontinente ang bumubuo sa daigdig?

Katanungan Sagot

Katanungan

Ilang kontinente ang bumubuo sa daigdig?

Sagot verified answer sagot

Ilang kontinente ang bumubuo sa daigdigPitong kontinente (7 continents) ang bumubo sa ating daigdig. Ito ay kinabibilangan ng Asya, ang pinakamalaking kontinente sa lahat, South America o Timog Amerika, North America o Hilagang Amerika, Oceania, Africa, Europe, at ang Antarctica.

Ang kontinente ay ang pagkakahati-hati ng mga lupain sa daigdig sa pamamagitan ng kanilang teritoryo, paniniwala, at lupang nasasakupan. Ang Asya ang pinakalamaki sa mga kontinente na sinusundan naman ng Africa.

Kasunod nito ang North America, South America, Europe, Oceania, at ang pinakamaliit naman sa lahat ay ang Antarctica. Ang mga kontinente at pagkakahati nito ay lubhang nakatutulong upang mas mapag-aralan ang bawat bansa at bahagi ng ating mundong ginagalawan.