Ipaliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng ponemang suprasegmental?

Katanungan

ipaliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng ponemang suprasegmental?

Sagot verified answer sagot

Ang kahalagahan ng paggamit ng ponemang suprasegmental ay natutulungan ang bawat isa sa paghahatid ng mga impormasyon ng malinaw at tiyak dahil ang ponemang ito ay naglalayong maiwasto ang paraan ng pagbabaybay ng mga salita maging pasalita man o paulat.

Sa paggamit ng ponemang suprasegmental nabibigyan ng oportunidad ang bawat isa na mabigkas ng salita alinsunod sa wasto at tamang diin at tono ng mga bahagi nito upang maihatid ang tumpak na pagpapakahulugan.

Kung ang ponemang ito ay hindi maaaral at maisasabuhay ng tama, ang mga indibdiwal ay maaaring hindi magkaintindihan sapagkat maraming mga salita ang nasa antas na pareho ang mga titik subalit magkaiba ang ibig-sabihin batay sa bigkas nito.