Ipaliwanag kung bakit itinuturing ang pamilya bilang isang pundasyon ng ating lipunan at bansa?

Katanungan Sagot

Katanungan

Ipaliwanag kung bakit itinuturing ang pamilya bilang pundasyon ng ating lipunan at bansa? Wala yung magulang ko sa bahay para turuan ako… Ty sa makakatulong sakin.

Sagot verified answer sagot

Bakit itinuturing ang pamilya bilang pundasyon ng lipunanPamilya ang pundasyon ng lipunan dahil sa ilang dahilan. Una na rito, ang pamilya ang pinagmumulan ng mga mamamayan ng isang lipunan.

Bawat bahagi ng lipunan ay mayroong pamilya—mayroong ama at ina na siyang nagbigay buhay at nagpalaki sa kanila. Ang bawat bahagi ng pamilya ay maituturing na bahagi ng lipunan at mayroong responsibilidad at ambag sa pag-unlad nito.

Isa pa sa mga rason kung bakit pamilya ang pundasyon ng lipunan ay dahil ang bawat pagkilos at pagsusumikap natin ay para sa pamilya. Bagaman nais natin ng pag-unlad sa kabuuan, huwag kalilimutang ang pag-unlad ng pamilya pa rin ang ugat nito.