Ipinaliliwanag ng teoryang ito na dati ng magkaugnay ang mga kontinente sa isang super kontinente na Pangaea?

Katanungan

ipinaliliwanag ng teoryang ito na dati ng magkaugnay ang mga kontinente sa isang super kontinente na pangaea?

Sagot verified answer sagot

Ito ay ang continental drift theory. Tinutukoy ng continental drift theory na nagkahiwa-hiwalay ang mga kontinente sa mundo, lalo na ang Gondwanaland na malaking parte noon.

Base rito ay nagkaroon ng pag uga ng tectonic plates kaya naghiwalay, pati na rin ang mga fossils na nadidiskubre hanggang ngayon.

Matutukoy na continental drift theory ang nangyari dahil pag may nadidiskubreng fossil ay naikokonekta ito sa iilang bansa na kung saan matatagpuan din ang mga ganitong bagay o fossil.

Dahil dito nagkakaroon ng konklusyon ang mga siyentista na primaryang nangyari ang continental drift, at nagbibigay lalo ng diin sa kanilang mga pag aaral sa mundo.