Isang pamamaraan kung saan ang mga pamayanang may banta ng hazard at kalamidad ay aktibong nakikilahok sa pagtukoy, pagsuri, pagtugon, pagsubaybay, at pagtataya?

Katanungan

Isang pamamaraan kung saan ang mga pamayanang may banta ng hazard at kalamidad?

Sagot verified answer sagot

Ang isang pamamaraan kung saan ang mga pamayanang may banta ng hazard at kalamidad ay aktibong nakikilahok sa pagtukoy, pagsuri, pagtugon, pagsubaybay, at pagtataya ng mga risk na maaari nilang maranasan ay tinatawag na Community-based Disaster and Risk Management.

Kung saan ang pakikiisa o pakikilahok ng mga mamamayan ay mahalaga at kapaki-pakinabang mula pa sa aspeto ng pagbuo ng plano hanggang sa ito ay maisatupad.

Ito rin ay may iba’t ibang layunin gaya na lamang ng nararapat na paghandaan o pagplanuhan ang mga kalamidad hindi lamang sa oras na kahaharapin ito upang maiwasan o mapababa ang epekto ng hazard o pinsala.