Ito ang tawag sa alpabetong ipinalit ng mga mananakop na kastila sa baybayin at ito ay binubio ng 20 titik

Katanungan

Ano ang alpabetong ipinalit ng mga mananakop na kastila sa baybayin?

Sagot verified answer sagot

Noong sinaunang panahon, ang ating mga ninuno ay ginagamit ang Baybayin sa pagsusulat at pagbabasa. Ito ay binubuo ng tatlong patinig at labindalawang katinig.

Ngunit noong pagdating ng mga mananakop na Kastila sa ating bansang Pilipinas, pinalitan nila ang Baybayin. Kanilang ipinakilala at ipinagamit ang Abecedario.

Ang abecedario ay naglalaman ng mas maraming mga tiktik. Ito ay ang mga sumusunod: “a, b, c ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ,ng, o, p, q, r, rr, s, t, u, v, w, x, y, z.” Sa kabuuan ay may 31 na letra itong Abecedario.