Ito ay ginagamit ng partikular na pangkat ng mga tao mula sa isang partikular na lugar tulad ng lalawigan, rehiyon, o bayan.?

Katanungan

Gumagamit po ba kayo ng isang partikular na pangkat ng mga tao mula sa isang partikular na lugar?

Sagot verified answer sagot

Dayalek ang tawag sa wikang ginagamit ng partikular na pangkat ng mga tao mula sa isang partikular na lugar, tulad ng lalawigan, rehiyon, o bayan.

Isa lamang ito sa maraming barayti ng wika. Ang dayalek ay siyang nakabatay sa heograpikong pinaroroonan ng mga mananalita.

Isa sa mga halimbawa ng dayalek ay ang Tagalog. Naiiba ang Batangas – Tagalog sa Manila – Tagalog at sa Bulacan – Tagalog.

Bagamat Tagalog ang pangunahing ginagamit sa mga lalawigan na ito at nagkakaintidihan pa rin naman, nagkakaroon ng barayti o pagkakaiba-iba pagdating sa iilang mga salita.

Ang isang salitang Tagalog sa lalawigan ng Batangas ay maaaring iba ang kahulugan sa lalawigan ng Bulacan.