Ito ay isang uri ng dulang nagtataglay ng malungkot na pangyayari?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ito ay isang uri ng dulang nagtataglay ng malungkot na pangyayari?

Sagot verified answer sagot

Ang melodrama ay isang uri ng dula na nagtataglay ng malungkot na mga pangyayari subalit sa dulo, ito ay nagtatapos sa kasiyahan.

Ang uri ng dulang ito ay inilalahad sa paraang kamangha-mangha upang mailahad ng maayos ang emosyong ipinararating ng may akda.

Ang batuhan ng mga dayalogo ay karaniwang malungkot o sentimental kung saan ang pinapaksa ay ang mga pangyayari sa reyalidad ng buhay.

Kalimitan ang mga linya ng dulang ito ay kababakasan ng kalungkutan sapagkat ang punto nito ay sadyang tumatagos sa aspetong emosyonal ng tao. Sa kabila ng mga malulungkot na nilalaman ng bawat dayalogo, ang pangwakas o katapusan nito ay karaniwang masaya.