Kahulugan, kalikasan at katangian ng isang sulating Akademiko

Katanungan

Kahulugan, kalikasan at katangian ng isang sulating Akademiko

Sagot verified answer sagot

Ang sulating akademiko ay isang uri ng pagsusulat na may layunin na magbigay ng impormasyon o kaalaman sa isang tiyak na paksa o larangan. Karaniwan itong ginagawa para sa mga klase o pagsasanay sa paaralan.

Ang kalikasan ng sulating akademiko ay formal. Ito ay nangangailangan ng malinaw at organisadong pagkakasunud-sunod ng mga ideya. Hindi ito tulad ng mga personal na sanaysay o mga kwento. Dito, mahalaga ang mga datos at ebidensya mula sa mga mapagkakatiwalaang sanggunian.

May mga katangian ang sulating akademiko na kailangan sundin. Una, ito ay dapat maging obhetibo. Ibig sabihin, dapat ito ay batay sa totoong impormasyon at hindi lamang sa sariling opinyon o paniniwala.

Pangalawa, ito ay dapat maging malalim. Hindi lang basta-basta ang pagkakasulat, kundi may paliwanag at analisis sa bawat punto.

Pangatlo, mahalaga ang paggamit ng tamang balarila at ortograpiya upang maging malinaw at maayos ang pagkakabuo ng mga pangungusap.

Sa huli, ang sulating akademiko ay isang paraan upang maipahayag ang mga ideya at kaalaman sa isang paraang makikita ang kahalagahan at kredibilidad ng isang manunulat sa kanyang larangan.