Kailan at bakit nakapagpapabawas ng pananagutan ang kamangmangan ng isang tao ipaliwanag?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

kailan at bakit nakapagpapabawas ng pananagutan ang kamangmangan ng isang tao ipaliwanag?

Sagot verified answer sagot

Ang kamangmangan ay nakababawas ng pananagutan ng isang tao dahil ang kanyang kakayahan ay limitado lamang kung kaya ang mga gawain o responsibilidad na nakaatang sa kanya ay nakaayon sa kanyang kakayahan.

Ang kamangmangan ay tumutukoy sa pagiging hindi sibilisado ng isang indibidwal o ang kakulangan ng kaalaman hinggil sa isang bagay.

Dahil dito, nagkakaroon ng kabawasan sa responsibilidad o pananagutan ng isang tao sapagkat ang mga bagay na iniaatas sakanya ay ang mga naaayon sa kanyang kakayahan at pagkaka-unawa.

Limitado lamang din ang tiwala sa indibidwal kung kaya ang pag-angat sa isang posisyon ay hindi tuwirang nagaganap o nararanasan.