Kailangan gumawa ng tamang desisyon kung paano gagamitin ng mahusay ang pinagkukunang yaman ng bansa upang?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Kailangan gumawa ng tamang desisyon kung paano gagamitin ng mahusay ang pinagkukunang yaman ng bansa upang?

Sagot verified answer sagot

Kailangan gumawa ng tamang desisyon kung paano gagamitin ng mahusay ang pinagkukunang yaman ng bansa upangKailangang gumawa ng tamang desisyon kung paano gagamitin nang mahusay ang pinagkukuhanang yaman sa bansa upang hindi ito agad maubos at makagawa ng mga serbisyo at produktong tutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan.

Kailangan ang maayos na paggamit ng mga pinagkukuhanang yaman dahil ayaw naman natin itong maabuso lamang. Mahirap na kasi kung maabuso at mauubos ang mga ito dahil sa mga likas yaman lang tayo umaasa ng pagkukuhanan natin ng pangangailangan.

Mahalaga rin ang maayos na paggamit ng likas yaman upang lahat ay makinabang at hindi lamang matugunan ang kailangan ng iilang indibidwal dahil lahat naman ay may pantay na karapatan sa likas yaman.