Kailangang suriin ang nilalaman ng isang website dahil?

Katanungan

Kailangang suriin ang nilalaman ng isang website dahil?

Sagot verified answer sagot

Kailangan nating suriin ang nilalaman ng isang website para tiyakin na tama at mapagkakatiwalaan ang impormasyong nakukuha natin.

Sa mundo ng internet, madali para sa kahit sino na mag-publish ng kahit anong impormasyon, kahit hindi ito totoo. Kung hindi tayo mag-iingat, baka maloko tayo ng maling impormasyon na makakasama sa atin o sa ibang tao.

Tulad ng pag-aaral natin sa paaralan, mahalaga na tiyakin na tama ang mga sagot natin sa pagsusulit para makakuha tayo ng mataas na marka.

Kaya, kung hindi natin susuriin ang nilalaman ng website, parang nag-aaral tayo ng maling sagot para sa pagsusulit.

Bilang isang estudyante, gusto kong matuto ng mga tamang bagay para maging matalino at makatulong sa ibang tao. Kaya, bago ko tiwalaan ang isang website, tinitiyak ko muna na totoo at mapagkakatiwalaan ito para hindi ako maligaw o maloko.

Ang pag-verify sa nilalaman ng website ay parang pag-check natin sa ating homework bago isumite ito kay teacher, para siguradong tama ang aming mga sagot.