Klasipikasyon ng salik ng produksyon?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

klasipikasyon ng salik ng produksyon?

Sagot verified answer sagot

May apat na klasipikasyon ang salik ng produksyon: lupa, lakas paggawa, kapital, at entrepreneurship. Ang apat na ito ay konektado sa isa’t-isa.

Lupa ang tumutukoy sa pinagkukunan ng mga hilaw na materyales na gagamitin upang makabuo ng produkto. Syempre ay hindi makakabuo ng mga produkto kung walang mga makinarya, kagamitan, at kasangkapan na siya naming tinatawag na kapital. Maaari ring salapi ang kapital.

Ang lakas paggawa naman ay ang mga manggagawa na kaakibat ng kapital. Kung may materyales nga ngunit walang tauhan ay hindi uusad ang produksyon. Entrepreneurship naman ang tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na maibenta ang kanyang produkto.