Kung ang bayad sa manggagawa ay sahod ano naman ang bayad sa lupa?

Katanungan

kung ang bayad sa manggagawa ay sahod ano naman ang bayad sa lupa?

Sagot verified answer sagot

Ang bayad sa lupa ay nahahati sa iba’t ibang kategorya. Kung ikaw ay nagmamay-ari ng isang lupain ang tawag dito ay Real State Tax o amilyar.

Ang amilyar ay isang uri ng buwis na binabayaran ng isang nagmamay-ari ng lupa sa ating local governmet units. Ang pagbabayad nito ay minsan lamang sa loob ng isang taon.

Ang amilyar na binabayaran ng may-ari ng lupa o land owner ay hindi pare-pareho sapagkat ang bayad ay nakabase sa lawak o sukat ng lupain.

Kung ikaw naman ay hindi nagmamay-ari ng lupain ngunit ikaw ang gumagamit nito upang gamiting pangkabuhayan tulad ng pagsasaka, ito ay tinatawag na upa.

Ang upa ay nakaayon sa sukat ng lupain at pinagtibay ng Rent Board (Lupon sa Pagpapaupa). Ang usaping tulad nito ay nakapaloob sa isang kasulatan na parehong pagkakasunduan ng magkabilang panig sa harap ng isang lisensyadong abogado.