Kung ikaw ang pangulo ng bansa paano masosolusyunan ang kahirapan?

Katanungan

kung ikaw ang pangulo ng bansa paano masosolusyunan ang kahirapan?

Sagot verified answer sagot

Uunahin ko ang tunay na repormang agraryo para sa ating mga magsasaka na walang sariling lupa dahil sila ang nagpapakain sa ating bansa.

Kalakhan din sa ating mga magsasaka ay naghihirap dahil sa kawalan ng lupa kaya importante na matugunan ito upang magkaroon ng sapat na materyales at pagkain ang mga tao.

Kailangan hindi sundin ang mga polisiya ng mga dayuhan at pagsilbihan ang masa nang totoo. Hindi dapat hinahayaan na nakawin ng mga dayuhan ang ating mga likas na yaman para lamang sa kanilang ganansya, kita, at kapitalismo.

Ipapatupad ko rin ang nasyonal na industriyalisasyon upang hindi na mag import mula sa ibang bana ng mga buong materyales.