Kung ikaw ay isang taong rasyonal ano ang dapat mong isaalang-alang sa paggawa ng desisyon?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Ano ang dapat mong isaalang-alang sa paggawa ng desisyon?

Sagot verified answer sagot

Ang isang taong rasyonal ay dapat isaalang-alang sa kanyang paggawa ng desisyon ang opportunity cost ng desisyon.

Isang konsepto ng ekonomiks ang opportunity cost. Ito ay tumutukoy sa pagkawala ng potensyal na pakinabang sa desisyong ating isasagawa.

Mahalagang isaalang-alang ang opportunity cost sa bawat desisyon na ating gagawin dahil ito ay mas makakatulong upang ang ating desisyon ay mas maging produktibo.

Halimbawa ng opportunity cost ay ang pagpili ng mas mumurahing uri ng isang bilihin kaysa sa mas mamahalin dahil sa limitadong budget o pondo.

Maaarin ring maging halimbawa ang pagpili na unahin ang paggawa ng takdang aralin kaysa sa panonood ng telebisyon.