Layunin paraan sirkumstansiya at kahihinatnan ng makataong kilos aplikasyon?

Katanungan

Anu-ano ang po ang mga layunin, paraan, sirkumstansiya at kahihinatnan ng makataong kilos aplikasyon?

Sagot verified answer sagot

Kung ating tutukuyin ang layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan ng makataong kilos sa isang aplikasyon, ito ang isang halimbawa:

Si Ana ay nagbabasa ng kanyang libro habang oras ng pahinga nila sa paaralan dahil may pagsusulit sila mamaya. Gusto niyang makakuha ng mataas na marka.

Layunin: Makakuha ng mataas ng marka sa pagsusulit

Paraan: Pagbabasa ng libro

Sirkumstansiya: Mayroong libreng oras si Ana para makapagbasa ng kanyang libro

Kahihinatnan Masasabing mataas ang tiyansa na makakuha ng mataas na marka sa pagsusulit nila si Ana bagamat siya ay nakapagbasa ng kanyang libro at tiyak na may maisasagot siya sa mga tanong mamaya.