Lugar kung saan nakabatay ang Prime Meridian?

Katanungan

Lugar kung saan nakabatay ang Prime Meridian?

Sagot verified answer sagot

Ang Prime Meridian ay nakabatay sa Greenwich, Inglaterra. Ito ay ang zero degree longitude o ang simula ng pagmemeasure ng longhitud sa buong mundo.

Kapag ako’y nag-aaral ng mapa sa aming klase sa heograpiya, palaging binabanggit ng aming guro ang Prime Meridian.

Lahat ng iba’t ibang longhitud sa kanan ng Prime Meridian ay tinatawag na silangan o “east longitude,” at sa kaliwa naman ay tinatawag na kanluran o “west longitude.”

Ang Greenwich kung saan ito nakabatay ay malapit sa London. Nang ako’y bata pa, narinig ko sa aking mga magulang na ang oras sa buong mundo ay sinusukat batay sa Greenwich Mean Time o GMT. Sa madaling salita, ito ang “standard” na ginagamit sa pagtukoy ng oras sa iba’t ibang panig ng mundo.