Mabuti bang taglayin ng diyos ang katangian ng tao?

Katanungan

mabuti bang taglayin ng diyos ang katangian ng tao?

Sagot verified answer sagot

Sa usaping, mabuti bang taglayin ng Diyos ang katangian ng tao ay nag-iiwan ng kasagutang hindi, sapagkat banal ang Diyos at makasalanan ang tao.

Ang mga indibidwal pinaniniwalaang lalang ng Diyos na naaayon sa kanyang wangis.

Ang mga ito ang kinikilalang pinakamataas na antas na espesye ng hayop na nabubuhay sa mundo dahil ang mga ito ay may kakayahang makaunawa ng mga bagay bagay subalit sila rin ang may kakayahang makagawa ng iba’t ibang uri ng kasalanan.

Sa kabilang banda, ang Diyos ang naituturing na makapangyarihan at dakila sa lahat kung kaya naman hindi maaring taglayin ang katangian ng mga tao sapagkat siya ang ugat ng kabutihan at katotohanan sa mundo.