Magbigay ng limang kahalagahan tungkol sa wikang pambansa?

Katanungan

magbigay ng limang kahalagahan tungkol sa wikang pambansa?

Sagot verified answer sagot

Ang wikang Filipino ay mahalaga sa buhay ng mga Pilipino. Ilan sa mga halaga nito ang sumusunod:

Sa personal na pag-unlad ng tao, ang wika ay mahalaga upang maibulalas ang kani-kanyang saloobin na nagiging daan ng higit na kaunawaan sa kabila ng mga pagkakaiba.

Ang wika rin ang nagsisilbing buklod at pagkakaisa ng mga tao, at ito ay nagiging tulay ng maayos na pakikipag-ugnayan ng mga tao.

Sa larangan ng ekonomiya, ang wika ay mahalaga sapagkat naipahahayag ang mga kaisipan sa wikang nauunawaan ng mga tao na kung saan ito ang nagiging tulay upang makalahok ang mga tao sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa.

Sa pambansang usapin, ang wika ay mahalaga sapagkat ito ang siyang salamin at pagkakailanlan ng mga tao.