Magbigay ng mga birtud na maaaring malinang?

Katanungan

magbigay ng mga birtud na maaaring malinang?

Sagot verified answer sagot

May tinatawag tayong mga birtud. Ang mga birtud ay mga kaugalian o prinsipyo na naaayon sa moral ng isang tao at lipunan.

Mahalaga ang pagkakaroon ng birtud bagamat nagiging batayan ito ng kabutihan ng isang tao at nakakatulong ito upang gumawa ng tamang desisyon ang bawat isa. Halimbawa ng limang birtud na maaaring malinang habang nabubuhay sa mundong ibabaw na ito ay katulad ng:

1.) Pagiging masipag

2.) Kahusayan sa pagbabasa

3.) Pagiging makakalikasan

4.) Pagiging matulungin

5.) Pagiging matipid

Ang lahat nang nabanggit ay maaaring matutunan habang tayo ay nabubuhay pa. Makakatulong rin ang limang ito upang maging mas mabuti tayong tao sa lipunan.