Magbigay ng mga salitang maiuugnay sa salitang negosyo?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

magbigay ng mga salitang maiuugnay sa salitang negosyo?

Sagot verified answer sagot

Ilan sa mga salitang ating maaaring iugnay sa negosyo ay puhunan, kita, trabaho, kabuhayan, at gastusin. Bago makapag-bukas o makapag-tayo ng negosyo ang isang indibidwal ay kailangan niya ng puhunan.

Ito ay ang perang salapi na kanyang ilalaan upang lumago ang kanyang negosyo. Ang kita naman ay tumutukoy sa babalik na pera mula sa kanyang naging puhunan.

Kaugnay rin ng negosyo ang mga salitang trabaho at kabuhayan bagamat nagbibigay ito ng okupasyon sa ibang mga tao na magiging empleyado ng isang negosyo at ito ang hanapbuhay ng nagmamay-ari. Sa negosyo rin nakakakuha ng pambayad ng mga gastusin ang isang tao.