Mahalaga ang paggamit ng mga pang ugnay sa pagpapahayag ng sariling pananaw dahil?

Katanungan Sagot

3

Katanungan

Mahalaga ang paggamit ng mga pang ugnay sa pagpapahayag ng sariling pananaw dahil?

Sagot verified answer sagot

Para maihayag ng mabuti at tama ang iyong pananaw ang dahian kung bakit mahalaga ang paggamit ng pang-ugnay sa pagpapahayag n gating sariling pananaw.

Ang mga pang-ugnay o tinatawag na transition words sa wikang ingles ay mga salitang ating ginagamit upang iugnay ang isang ideyang nais mong iparating o ipahayag sa panibagong kaisipan na nais mong idugtong o ituloy.

Mahalaga ito sa ating pagpapahayag sapagkat sa tulong ng mga ito mas nagiging malinaw at kauna-unawa ang kaisipang iyong tinatalakay.

Ito rin ang siyang nagsisilbing gabay upang ang pagsasabi ng ideya ay mabanggit ng naaayon sa tamang pagkakasunod-sunod nito ng sa gayon ay maiwasan ang kalituhan.