Maraming namatay na tao dahil sa pandemya anong konsepto Ang kaugnay sa Disaster Risk Reduction and Management ang inilarawan?

Katanungan

Maraming namatay na tao dahil sa pandemya anong konsepto Ang kaugnay sa Disaster Risk Reduction and Management Ang inilarawan?

Sagot verified answer sagot

Maraming namatay na tao dahil sa pandemya, ang konseptong inilalarawan na may kaugnayan sa Disaster Risk Reduction and Management ay vulnerability.

Ang vulnerability ay pumapatungkol sa mga indibidwal, lugar, at mga gusali na mayroong posibilidad na mataas upang higit na maapektuhan ng hazard.

Ito ang sinasabing kahinaan o kakulangan ng kakayahan upang tugunan ang pinsala. Bilang karagdagan, ang mga indibidwal na namatay dahil sa pandemya ay halimbawa ng vulnerability sapagkat ang mga taong ito ang naging biktima ng nasabing sakit subalit maliit ang kakayahan upang maipagamot ang sarili dulot ng kaliitan ng suweldo maging ng kahandaan upang isalba ang sarili sa sakit sa tulong ng pagpapa-ospital.