Mayayamang Mamamayan ng Pilipinas na Nakapag Aral at Naliwanagan?

Katanungan

mayayamang mamamayan ng pilipinas na nakapag aral at naliwanagan?

Sagot verified answer sagot

Ito ay ang mga ilustrado. Ang mga ilustrado ay mga Pilipino noon na parte ng middle class o medyo nakaangat sa buhay.

Ang mga ilustrado ay may mga pamilya na mayayaman o pinalaki sa mayamang pamilya kaya nakapag aral kahit lantaran ang diskriminasyon noon sa mga Espanyol.

Dagdag pa rito, si Dr. Jose Rizal ay parte ng mga ilustrado dahil siya ay nagmula sa mayaman na pamilya kaya siya nakapag aral upang maging doktor.

Hindi rin maitatanggi noon na kahit ikaw ay ilustraod o parte ng middle class ay nakararanas pa rin ng diskriminasyon ang mga Pilipino mula sa mga Espanyol at sa loob ng mga paaralan.