Mayroon bang diskriminasyong nararanasan ang mga manggagawang Asyano kung ihahambing sa mga propesyunal mula sa Europe at North America?

Katanungan

Mayroon bang diskriminasyong nararanasan ang mga manggagawang asyano?

Sagot verified answer sagot

Oo, sang-ayon ako na mayroong diskriminasyong kinakaharap ang mga manggagawang Asyano kumpara sa mga propesyonal mula sa Europe at North America.

Unang-una, mas maraming bansa sa North America at Europe ang may klasipikasyon bilang first world countries, o mga mas maunlad na bansa.

Ang mga bansa sa mga kontinenteng nabanggit ay mas may kakayahan na tugunan ang karapatan at pangangailangan ng kanilang mga manggagawa.

Sa Asya naman marami pa rin sa mga bansa ang paunlad pa lamang. Kaya naman karamihan sa mga manggagawang Asyano ay humaharap sa mga pang-aabuso sa kanilang karapatan bilang manggagawa tulad ng pagkakaroon ng maliit na sahod.